För tredje året i rad vinner Latvijas Gāze-gruppen EcoVadis silvermedalj

Efter en detaljerad granskning har EcoVadis, en av världens mest betrodda bedömare av hållbarhet, återigen tilldelat Latvijas Gāze-gruppen en silvermedalj. Jämfört med fjolåret har årets betyg förbättrats och överträffar branschgenomsnittet med 9 %.

Latvijas Gāze tillämpar höga standarder och principer i sin affärsverksamhet och följer på ett ansvarsfullt sätt både de internationella principerna för god förvaltning och ägnar särskild uppmärksamhet åt kund- och medarbetarnöjdhet och öppen företagsstyrning. Latvijas Gāze-koncernens resultat har bedömts utifrån fyra aspekter: miljö, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter, etik och hållbarhet.

Bland alla företag som granskats av EcoVadis rankas Latvijas Gāze bland de 25 % bästa företagen, vilket påvisar att företaget är månt om miljöskydd, kundtillfredsställelse, rättvis konkurrens, sina anställdas välbefinnande och en etisk miljö, och att det regelbundet arbetar för att förbättra sina resultat på dessa områden.

EcoVadis tillhandahåller en oberoende och tillförlitlig plattform för bedömning och certifiering av mer än 65 000 grupper och företag. De utvärderade företagen representerar 200 sektorer i 160 länder. Bedömningskriterierna för CSR (företags samhällsansvar) baseras på hållbarhetsstandarder från tusentals externa källor, t.ex. icke-statliga organisationer, fackföreningar, internationella organisationer, lokala myndigheter och revisionsorganisationer.

Iepriekšējie jaunumi

13.01.2022. | biometan | förvaltning | hållbarhet
Latvijas Gāze inkluderar initiativ för utveckling av produktion av biometan i företagets miljöpolicy.

Latvijas Gāze förser sina kunder med naturgas, som ur användningssynpunkt är det mest bekväma och miljövänliga traditionella bränslet för konsumenterna. I en tid då miljöaspekter spelar en viktig roll i vårt beslutsfattande har Latvijas Gāze utvecklat en miljöpolicy med initiativ som främjar ett större ansvar för miljön samt utveckling och spridning av miljövänliga teknologier.

Läs mer
24.11.2021. | förvaltning | hållbarhet
Latvijas Gāze får ISO 14001-certifikat för miljöledning

Latvijas Gāze har infört och implementerar ett miljöledningssystem, vilket visar på företagets höga standarder, målinriktade minskning av sin miljöpåverkan och ansvarsfull förvaltning. Företaget har fått det internationellt erkända ISO 14001-certifikatet, som bekräftar att Latvijas Gāzes miljöledning uppfyller internationella standarder och bästa praxis.

Läs mer
24.11.2021. | hållbarhet
2000 björkar har planterats med stöd från Latvijas Gāze för att kompensera koldioxidutsläpp

Miljöansvar handlar inte bara om mål och strategier utan också om verkliga åtgärder, och därför har företaget planterat en trädodling som kommer att bidra till att minska skadliga koldioxidutsläpp under många år framöver.

Läs mer