Latvijas Gāze på Baltic Gas Market Forum

Det 14:e Baltic Gas Market Forum ägde rum i Tallinn den 25 maj i år. Deltagarna rapporterade om den senaste utvecklingen på de baltiska och finska gasmarknaderna, talade om infrastrukturprojekt och utbytte information om de senaste utvecklingarna på de baltiska och finska naturgasmarknaderna.

Jānis Kalējs, chef för Latvijas Gāzes grossistavdelning, deltog i forumet och talade om tillgången på naturgas under nästa uppvärmningssäsong och om LNG-infrastrukturens otillräcklighet när det gäller tillförlitlig gasförsörjning i regionen under den kommande vintern: "För närvarande är Klaipeda naturgasterminals kapacitet för återförgasning fullbokade fram till slutet av året. Vad den baltiska gasmarknaden står inför idag är inte en brist på resurser, utan en brist på den infrastruktur som behövs för att fullt ut tillgodose regionens behov av LNG. Det är möjligt att köpa en fartygslast med LNG, men tekniskt sett finns det ingenstans att lossa den. Även om man skulle bygga en ytterligare naturgasterminal i regionen innan vintern skulle återförgasningskapaciteten inte räcka till för att täcka toppdagarnas förbrukning. Enligt uppgifter från överföringssystemets operatörer är det också uppenbart att det genom den nyöppnade sammanlänkningen mellan Polen och Litauen sker gasflöden mot Polen och att de utgör cirka 20 % av Klaipeda naturgasterminalens nuvarande återförgasningskapacitet, och i juni kommer andelen naturgas som flödar mot den polska marknaden redan att vara cirka 40 %."

Jānis Kalējs presenterade också beräkningar av naturgasförbrukningen och gasflödena i regionen i början av maj och olika möjliga scenarier som ger upphov till allvarliga farhågor om huruvida naturgasen kommer att räcka till i regionen under de kommande månaderna och den kommande vintern. "Det finns många obesvarade frågor just nu, men det är uppenbart att även med två fullt fungerande naturgasterminaler i regionen är det inte möjligt att tillgodose den nödvändiga konsumtionsbehovet under den kommande vinterns toppdagar. Antingen måste vi hitta lösningar för att pumpa in tillräckligt med gas i lagren under pumpningssäsongen, eller så måste vi vara beredda på nödsituationer nästa vinter", säger Jānis Kalējs.

I forumet deltog företrädare för de baltiska ländernas tillsynsmyndigheter, naturgasdistributörerna Conexus Baltic Grid och Amber Grid, naturgashandlarna Latvijas Gāze, Ignitis, Eesti Gaas och Suomen Kaasueenergia Oy samt en företrädare för Get Baltic-börsen.

Iepriekšējie jaunumi

06.05.2022. | förvaltning
Latvijas Gāze hamnar på 100-listan över de största exportörerna

Efter försäljning av större mängder gas utanför Lettland i 2021 hamnar Latvijas Gāze hamnar för första gången på 100-listan och direkt i topp 5.

Läs mer
01.04.2022. | förvaltning | hållbarhet
För tredje året i rad vinner Latvijas Gāze-gruppen EcoVadis silvermedalj

Efter en detaljerad granskning har EcoVadis, en av världens mest betrodda bedömare av hållbarhet, återigen tilldelat Latvijas Gāze-gruppen en silvermedalj. Jämfört med fjolåret har årets betyg förbättrats och överträffar branschgenomsnittet med 9 %.

Läs mer
13.01.2022. | biometan | förvaltning | hållbarhet
Latvijas Gāze inkluderar initiativ för utveckling av produktion av biometan i företagets miljöpolicy.

Latvijas Gāze förser sina kunder med naturgas, som ur användningssynpunkt är det mest bekväma och miljövänliga traditionella bränslet för konsumenterna. I en tid då miljöaspekter spelar en viktig roll i vårt beslutsfattande har Latvijas Gāze utvecklat en miljöpolicy med initiativ som främjar ett större ansvar för miljön samt utveckling och spridning av miljövänliga teknologier.

Läs mer